Informuję, że:
 1. Chcąc skontaktować się z firmą BIANCO LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie /03-291/ przy ul. Św. Wincentego 126A/28, adres e-mail: biuro@biancologistic.pl lub z pracownikiem tej firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie zobowiązany jesteś podać nam dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres mailowy oraz w szczególnych wypadkach numer telefonu.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Bianco Logistic Waldemar Księżyk z siedzibą w Warszawie /03-291/ przy ul. Św. Wincentego 126A/28, tel. +48 22 398 18 02 adres e-mail: biuro@biancologistic.pl zwana dalej Administratorem
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do celów prowadzenia korespondencji e-mailowo lub udzielania odpowiedzi telefonicznej przez firmę Bianco Logistic Waldemar Księżyk. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 4. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Ciebie oraz fakt, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu udzielenia Ci odpowiedzi na korespondencję mailową lub telefonicznie tj. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 5. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest prowadzenie pomiędzy naszymi firmami korespondencji e-mailowo lub udzielenia Ci odpowiedzi telefonicznej.
 6. Posiadasz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji mailowo przez Administratora lub udzielenia Ci odpowiedzi telefonicznej a po tym okresie również dla celów marketingowych jeśli wyrazisz na to zgodę. Zgoda w tym zakresie jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

RODO: Firma Bianco Logistic Waldemar Księżyk z siedzibą w Warszawie /03-291/ przy ul. Św. Wincentego" "126A/28, chroni Twoje dane osobowe. Zapoznaj się z załączoną treścią klauzuli informacyjnej" "zawierającej politykę prywatności." Prowadzenie przez Ciebie dalszej korespondencji w formie" "elektronicznej oznacza świadomą i dobrowolną Twoją zgodę na przetwarzanie uzyskanych w ten" "sposób danych osobowych przez Administratora, którym jest Firma Bianco Logistic Waldemar" "Księżyk z siedzibą w Warszawie /03-291/ przy ul. Św. Wincentego 126A/28. Osoba, której dane" "dotyczą oświadcza, że podane dane są zgodne z prawdą, oraz że zapoznała się z klauzulą informacyjną" "dotyczącą celu i sposobów przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści tych"] danych i prawie ich modyfikacji.